Pujaa.com Logo

All Observances - 2006

For Only Major Observances click: HERE
For All Full-Moon dates click : HERE

READING KEY: St=Starts | Fn=Ends | T.B.C.= To Be Confirmed | TTG=Observed in Trinidad & Tobago or Guyana ONLY

JANUARY
»09: Aykaadasi
»13: Purnimaa Vrata(St)
»29: Aamaawasya
FEBRUARY
»02: Saraswati Jayanti
»12: Purnimaa Vrata
»08: Aykaadasi
»23: Aykaadasi
»26: Mahaa Shiv Raatri
»27: Aamaawasya
MARCH
»14: Purnimaa Vrata
»14: Holikaa Dahan
»15: Kharwaas (St)
»19: Holi/Phagwaa(T.B.C)
»26: Family Fun Day(Sports)
»28: Kharwaas (Fn)
»28: Aamaawasya
»29: Nouraatam (St)
APRIL
»06: Nouraatam (Fn)
»06: Sri Raama Noumi
»07: Vijay Dasmi
»08: Aykaadasi
»13: Purnimaa Vrata
»13: Sri Hanumaan Jayanti
»16: Family Fun Day(Trip)
»23: Aykaadasi
»27: Aamaawasya
MAY
»08: Aykaadasi
»12: Purnimaa Vrata
»22: Aykaadasi
»26: Aamaawasya
JUNE
»06: Gangaa Dasmi
»07: Aykaadasi
»10: Purnimaa Vrata
»17: Aykaadasi
»25: Aamaawasya
JULY
»06: Aykaadasi
»09: Guru Purnimaa
»20: Aykaadasi
»24: Aamaawasya
»30: Family Fun Day(Beach)
AUGUST
»05: Aykaadasi
»08: Purnimaa Vrata
»15: Krishna Janmashtami
»18: Aykaadasi
»18: Aamaawasya
»27: Sri Ganesh Jayanti
»27: Ganesh Utsov (St,TTG)
SEPTEMBER
»03: Aykaadasi
»07: Purnimaa Vrata
»07: Ganesh Utsov (Fn)
»08: Pitra Paksha (St)
»17: Aykaadasi
»21: Aamaawasya
»22: Pitra Paksha (Fn)
»23: Nouraatam (St)
»23: Durgaa Ashtami
OCTOBER
»01: Nouraatam (Fn)
»03: Aykaadasi
»06: Purnimaa Vrata
»06: Kaartik Maasa (St)
»06: Tulsi Pujaa
»17: Aykaadasi
»21: Aamaawasya
»21: Divali/Deepaavali
»22: Govardhan Pujaa
NOVEMBER
»01: Aykaadasi
»05: Kaartik Maas (Fn)
»05: Kaartik Purnimaa Vr.
»05: Kaartik Nahaan/Tirth
»05: Tulsi Pujaas (Fn)
»15: Aykaadasi
»20: Aamaawasya
»30: Aykaadasi
DECEMBER
»04: Purnimaa Vrata (Fn)
»15: Aykaadasi
»17: Evening of Spiritual aaaaaAssessment
»19: Aamaawasya
»30: Aykaadasi

2006 all rights reserved.
Dharma Inc International and Pujaa.com | 10218 Parkrow Ct., Orlando, FL 32832
(407) 658-9807, info@fsda.pujaa.com